Menü

Beleg #2713

Abb. 4031 - 300 DPI
Abb. 4032 - 300 DPI
Abb. 4033 - 300 DPI

Alter / Geschlecht ad.
Fundort Brisbane
Fundumstände Verkehrsopfer
Funddatum 03.06.1996
coll. f746
Naumann Museum Koethen, Germany - Coll. Dr. Busching
erstellt: 31.01.2018

Messwerte

Längste Handschwinge H6=181,5mm
Längste Armschwinge A3=142,5mm
Längste Steuerfeder S2=165,0mm
Alle Werte


H10 134.5mm
H9 169.5mm
H8 174.5mm
H7 179.0mm
H6 181.5mm
H5 174.5mm
H4 162.5mm
H3 156.5mm
H2 150.5mm
H1 148.0mm
A1 141.0mm
A2 140.5mm
A3 142.5mm
A4 142.5mm
A5 138.0mm
A6 136.5mm
A7 135.5mm
A8 130.5mm
A9 126.0mm
A10 120.5mm
A11 115.0mm
A12 108.5mm
A13 98.0mm
S1 164.5mm
S2 165.0mm
S3 163.0mm
S4 161.0mm
S5 159.0mm
S6 142.0mm