astumpner
Mitwirkender

Activities in identification requests

# maker van het stuk determinatie
determinatieverzoek 1558 anthropos Tadorna tadorna (Bergeend)
1/1 opinions
determinatieverzoek 627 Uwechemie Taeniopygia guttata (Zebravink)
4/4 opinions
determinatieverzoek 586 Adebar24 Turdus viscivorus (Grote Lijster)
4/6 opinions
determinatieverzoek 582 Sergio Chloris chloris (Groenling)
4/4 opinions
determinatieverzoek 564 Val Leiopicus medius (Middelste Bonte Specht)
2/3 opinions
determinatieverzoek 507 GHAWES Turdus philomelos (Zanglijster)
3/3 opinions
determinatieverzoek 475 Sturnus vulgaris (Spreeuw)
3/3 opinions
determinatieverzoek 458 Phasianus colchicus (Bosfazant)
3/3 opinions
determinatieverzoek 448 Streptopelia decaocto (Turkse Tortel)
4/4 opinions
determinatieverzoek 426 Strix aluco (Bosuil)
5/5 opinions
determinatieverzoek 415 Pernis apivorus (Wespendief)
4/4 opinions
determinatieverzoek 414 Bubo bubo (Oehoe)
4/4 opinions
determinatieverzoek 412 Turdus merula (Merel)
3/3 opinions
determinatieverzoek 411 Columba palumbus (Houtduif)
3/3 opinions
determinatieverzoek 408 Pica pica (Ekster)
3/3 opinions
determinatieverzoek 406 Caprimulgus ruficollis (Moorse Nachtzwaluw)
3/3 opinions
determinatieverzoek 402 Turdus pilaris (Kramsvogel)
3/3 opinions
determinatieverzoek 381 Falco peregrinus (Slechtvalk)
3/3 opinions
determinatieverzoek 378 Upupa epops (Hop)
3/3 opinions
determinatieverzoek 377 Ardea cinerea (Blauwe Reiger)
3/3 opinions
determinatieverzoek 376 Milvus milvus (Rode Wouw)
3/3 opinions
determinatieverzoek 366 Accipiter nisus (Sperwer)
3/3 opinions
determinatieverzoek 364 Pica pica (Ekster)
3/3 opinions