menu

Picidae
Woodpecker
family of Piciformes

latin name german name english name species in collection
Blythipicus 1 1
Campephilus 1 1
Campethera 2 2
Chrysophlegma 1 1
Colaptes Goldspechte 4 4
Dendrocopos Buntspechte 3 3
Dendropicos 1 1
Dryobates 3 3
Dryocopus Schwarzspechte 1 1
Hylatomus 1 1
Jynx Wendehälse Wrynecks 1 1
Leiopicus 1 1
Leuconotopicus 1 1
Meiglyptes 1 1
Melanerpes 8 8
Picoides 3 3
Picus Echte Spechte 5 5
Sphyrapicus 1 1
Veniliornis 1 1
trivial name latin name name specimens
Pico picapinos
Dendrocopos major
Dendrocopos major 47 47
Pito real
Picus viridis
Picus viridis 23 23
Pico mediano
Leiopicus medius
Leiopicus medius 19 19
Pico sirio
Dendrocopos syriacus
Dendrocopos syriacus 11 11
Pico dorsiblanco
Dendrocopos leucotos
Dendrocopos leucotos 9 9
Pito cano
Picus canus
Picus canus 10 10
Pito japonés
Picus awokera
Picus awokera 1 1
Pito alirrojo
Picus puniceus
Picus puniceus 1 1
Torcecuello euroasiático
Jynx torquilla
Jynx torquilla 20 20
Carpintero escapulario
Colaptes auratus
Colaptes auratus 9 9
Carpintero de California
Colaptes chrysoides
Colaptes chrysoides 2 2
Carpintero Moteado
Colaptes punctigula
Colaptes punctigula 1 1
Picamaderos negro
Dryocopus martius
Dryocopus martius 13 13
Carpintero campestre
Colaptes campestris
Colaptes campestris 1 1
Carpintero manchado
Veniliornis spilogaster
Veniliornis spilogaster 1 1
Pico menor
Dryobates minor
Dryobates minor 13 13
Pico mexicano
Dryobates scalaris
Dryobates scalaris 2 2
Pico pubescente
Dryobates pubescens
Dryobates pubescens 2 2
Pico Kizuki
Picoides kizuki
Picoides kizuki 2 2
Pico ártico
Picoides arcticus
Picoides arcticus 1 1
Carpintero tridáctilo
Picoides tridactylus
Picoides tridactylus 2 2
Carpintero de Lewis
Melanerpes lewis
Melanerpes lewis 1 1
Carpintero cabecirrojo
Melanerpes erythrocephalus
Melanerpes erythrocephalus 1 1
Carpintero bellotero
Melanerpes formicivorus
Melanerpes formicivorus 3 3
Carpintero de la Española
Melanerpes striatus
Melanerpes striatus 1 1
Carpintero centroamericano
Melanerpes pucherani
Melanerpes pucherani 2 2
Carpintero frentidorado
Melanerpes aurifrons
Melanerpes aurifrons 1 1
Carpintero arcoiris
Melanerpes flavifrons
Melanerpes flavifrons 1 1
Carpintero Coronirrojo
Melanerpes rubricapillus
Melanerpes rubricapillus 1 1
Pico velloso
Leuconotopicus villosus
Leuconotopicus villosus 3 3
Carpintero chupasavias
Sphyrapicus varius
Sphyrapicus varius 2 2
Pito colidorado
Campethera abingoni
Campethera abingoni 1 1
Picamaderos norteamericano
Hylatomus pileatus
Hylatomus pileatus 1 1
Pito orejirrojo
Blythipicus pyrrhotis
Blythipicus pyrrhotis 1 1
Pito gargantilla de Java
Chrysophlegma mentale
Chrysophlegma mentale 1 1
Pito Gris Occidental
Dendropicos goertae
Dendropicos goertae 1 1

Random specimens