menu

Parulidae
New World warbler
family of Passeriformes

latin name german name english name species in collection
Cardellina 1 1
Geothlypis 3 3
Helmitheros 1 1
Leiothlypis 2 2
Mniotilta 1 1
Parkesia 1 1
Seiurus 1 1
Setophaga 15 15
Vermivora 1 1
trivial name latin name name specimens
Common Yellowthroat
Geothlypis trichas
Geothlypis trichas 3 3
Kentucky Warbler
Geothlypis formosa
Geothlypis formosa 1 1
Mourning Warbler
Geothlypis philadelphia
Geothlypis philadelphia 1 1
Orange-crowned Warbler
Vermivora celata
Vermivora celata 1 1
Nashville Warbler
Leiothlypis ruficapilla
Leiothlypis ruficapilla 1 1
Yellow-rumped warbler
Setophaga coronata
Setophaga coronata 5 5
Hooded Warbler
Setophaga citrina
Setophaga citrina 2 2
Northern Parula
Setophaga americana
Setophaga americana 2 2
Cape May Warbler
Setophaga tigrina
Setophaga tigrina 1 1
American Yellow Warbler
Setophaga petechia
Setophaga petechia 2 2
Prairie Warbler
Setophaga discolor
Setophaga discolor 1 1
Magnolia Warbler
Setophaga magnolia
Setophaga magnolia 1 1
Cerulean Warbler
Setophaga cerulea
Setophaga cerulea 1 1
Blackpoll Warbler
Setophaga striata
Setophaga striata 2 2
Pine Warbler
Setophaga pinus
Setophaga pinus 1 1
Black-throated Blue Warbler
Setophaga caerulescens
Setophaga caerulescens 2 2
American Redstart
Setophaga ruticilla
Setophaga ruticilla 3 3
Tropical Parula
Setophaga pitiayumi
Setophaga pitiayumi 1 1
Black-and-white Warbler
Mniotilta varia
Mniotilta varia 2 2
Ovenbird
Seiurus aurocapilla
Seiurus aurocapilla 2 2
Worm-eating Warbler
Helmitheros vermivorum
Helmitheros vermivorum 1 1
Northern Waterthrush
Parkesia noveboracensis
Parkesia noveboracensis 1 1
Wilson's Warbler
Cardellina pusilla
Cardellina pusilla 1 1

Random specimens