menu

Leiothrichidae
Laughingthrushes
family of Passeriformes

latin name german name english name species in collection
Argya 1 1
Garrulax 5 5
Heterophasia 2 2
Leioptila 1 1
Leiothrix Sonnenvögel 1 1
Minla 1 1
Pterorhinus 3 3
Siva 1 1
Trochalopteron 2 2
trivial name latin name name specimens
Red-billed leiothrix
Leiothrix lutea
Leiothrix lutea 4 4
Red-tailed Minla
Minla ignotincta
Minla ignotincta 1 1
Silver-eared mesia
Leiothrix argentauris
Leiothrix argentauris 1 1
Spot-breasted Laughingthrush
Garrulax annamensis
Garrulax annamensis 1 1
White-crested Laughingthrush
Garrulax leucolophus
Garrulax leucolophus 2 2
Greater Necklaced Laughingthrush
Garrulax pectoralis
Garrulax pectoralis 1 1
Rufous-backed Sibia
Leioptila annectens
Leioptila annectens 2 2
Red-tailed Laughingthrush
Trochalopteron milnei
Trochalopteron milnei 2 2
Red-winged Laughingthrush
Trochalopteron formosum
Trochalopteron formosum 1 1
White-eared Sibia
Heterophasia auricularis
Heterophasia auricularis 1 1
Rufous Sibia
Heterophasia capistrata
Heterophasia capistrata 1 1
Chestnut-winged Laughingthrush
Pterorhinus berthemyi
Pterorhinus berthemyi 1 1
Blue-crowned Laughingthrush
Pterorhinus courtoisi
Pterorhinus courtoisi 1 1
Jungle Babbler
Argya striata
Argya striata 1 1
Blue-winged Minla
Siva cyanouroptera
Siva cyanouroptera 2 2

Random specimens