Thalurania

trivial name latin name
Fork-tailed Woodnymph Thalurania furcata