Eutoxeres

trivial name latin name
White-tipped Sicklebill Eutoxeres aquila