Otididae
Bustards

text

Latin name german name
Ardeotis
Otis Trappen
Tetrax
Trivial name Latin name
Great Bustard Otis tarda
Kori Bustard Ardeotis kori
Little Bustard Tetrax tetrax