Mondvogel

Activities in identification requests

# maker van het stuk determinatie
determinatieverzoek 1521 Chtr Scolopax rusticola (Houtsnip)
3/3 opinions
determinatieverzoek 1368 Belen Falco tinnunculus (Torenvalk)
3/3 opinions
determinatieverzoek 1342 Arouris Athene noctua (Steenuil)
4/4 opinions
determinatieverzoek 1328 Math10 Bonasa umbellus (Kraaghoen)
2/2 opinions
determinatieverzoek 1259 Balint Bubo bubo (Oehoe)
3/3 opinions
determinatieverzoek 1195 Mondvogel Buteo buteo (Buizerd)
3/3 opinions