David

Activities in identification requests

# maker van het stuk determinatie
determinatieverzoek 1697 somtobolja Falco tinnunculus (Torenvalk)
2/2 opinions
determinatieverzoek 1604 shorty Phasianus colchicus (Bosfazant)
3/3 opinions
determinatieverzoek 1443 solfanger Asio otus (Ransuil)
4/4 opinions
determinatieverzoek 1347 AmberV Haematopus ostralegus (Scholekster)
2/2 opinions
determinatieverzoek 1251 David Strix uralensis (Oeraluil)
2/2 opinions
determinatieverzoek 1222 David Pandion haliaetus (Visarend)
3/3 opinions