Romain

Activities in identification requests

# maker van het stuk determinatie
determinatieverzoek 937
determinatieverzoek 810 N27 Aix galericulata (Mandarijneend)
5/5 opinions
determinatieverzoek 791 Beatrix Coccothraustes coccothraustes (Appelvink)
5/5 opinions
determinatieverzoek 748 vogelfreundBY Tragopan temminckii (Temmincks Saterhoen)
4/5 opinions
determinatieverzoek 747 Nilsen
determinatieverzoek 745 Nilsen Alca torda (Alk)
2/2 opinions
determinatieverzoek 732 Romain
determinatieverzoek 731 Romain
determinatieverzoek 707 Olesya Phasianus colchicus (Bosfazant)
3/3 opinions
determinatieverzoek 699 janneke80 Anas platyrhynchos (Wilde Eend)
3/3 opinions
determinatieverzoek 695 Romain Sterna hirundo (Visdief)
2/2 opinions
determinatieverzoek 689 Romain Turdus philomelos (Zanglijster)
1/1 opinions