Ksenia

Activities in identification requests

# maker van het stuk determinatie
determinatieverzoek 1639 Ksenia
determinatieverzoek 1618 Ksenia Accipiter gentilis (Havik)
1/1 opinions
determinatieverzoek 1603 Ksenia Gallus gallus (Bankivahoen)
1/1 opinions
determinatieverzoek 1576 Ksenia Buteo buteo (Buizerd)
2/2 opinions
determinatieverzoek 1518 Ksenia Luscinia luscinia (Nachtegaalkarekiet)
1/1 opinions
determinatieverzoek 1517 Ksenia Passer domesticus (Huismus)
1/1 opinions
determinatieverzoek 1455 Ksenia Alauda arvensis (Veldleeuwerik)
1/2 opinions
determinatieverzoek 1415 Ksenia Passer domesticus (Huismus)
3/3 opinions
determinatieverzoek 1314 Ksenia Columba palumbus (Houtduif)
3/3 opinions
determinatieverzoek 928 Ksenia Parus major (Koolmees)
2/2 opinions
determinatieverzoek 888 Ksenia Anas platyrhynchos (Wilde Eend)
2/2 opinions
determinatieverzoek 886 Ksenia Bubulcus ibis (Koereiger)
2/2 opinions
determinatieverzoek 873 Ksenia Dendrocopos major (Grote Bonte Specht)
3/3 opinions
determinatieverzoek 775 Ksenia Corvus cornix (Zwarte Kraai)
3/3 opinions
determinatieverzoek 761 Ksenia Gallus gallus (Bankivahoen)
2/2 opinions
determinatieverzoek 744 Ksenia Corvus corax (Raaf)
4/4 opinions
determinatieverzoek 599 Ksenia Bombycilla garrulus (Pestvogel)
3/3 opinions
determinatieverzoek 534 Ksenia