Stagonopleura

triviale naam Letenschappelijke benaming
Diamond Firetail Stagonopleura guttata