Lyrurus

triviale naam Letenschappelijke benaming
Kaukasisch Korhoen Lyrurus mlokosiewiczi
Korhoen Lyrurus tetrix

vergelijk van vleugel- en staartopbouw