Lyrurus

triviale naam Letenschappelijke benaming
Korhoen Lyrurus tetrix

vergelijk van vleugel- en staartopbouw