Lymnocryptes

triviale naam Letenschappelijke benaming
Jack Snipe Lymnocryptes minimus

vergelijk van vleugel- en staartopbouw1

1 According to Hartmann (2000a, 2000b and 2016)