Picus

triviale naam Letenschappelijke benaming
Japanse Groene Specht Picus awokera
Grijskopspecht Picus canus
Groene Specht Picus viridis

vergelijk van vleugel- en staartopbouw