Columba

triviale naam Letenschappelijke benaming
Kameroenolijfduif Columba arquatrix
Gespikkelde Duif Columba guinea
Rotsduif Columba livia
Holenduif Columba oenas
Houtduif Columba palumbus
Leigrijze Houtduif Columba pulchricollis
Klipduif Columba rupestris

vergelijk van vleugel- en staartopbouw