Oena

triviale naam Letenschappelijke benaming
Maskerduif Oena capensis