Oena

triviale naam Letenschappelijke benaming
Namaqua Dove Oena capensis