Gracupica

triviale naam Letenschappelijke benaming
Zwartkraagspreeuw Gracupica nigricollis