Eos

triviale naam Letenschappelijke benaming
Blauwgestreepte Lori Eos reticulata