Ocyphaps

triviale naam Letenschappelijke benaming
Spitskuifduif Ocyphaps lophotes