Eudromia

triviale naam Letenschappelijke benaming
Elegant Crested-Tinamou Eudromia elegans

vergelijk van vleugel- en staartopbouw1

1 According to Hartmann (2000a, 2000b and 2016)