Gracula

triviale naam Letenschappelijke benaming
Heilige Beo Gracula religiosa

vergelijk van vleugel- en staartopbouw