Andigena

triviale naam Letenschappelijke benaming
Zwartkruinbergtoekan Andigena laminirostris