Hemixos

triviale naam Letenschappelijke benaming
Kastanjerugbuulbuul Hemixos castanonotus