Vireo

triviale naam Letenschappelijke benaming
Witoogvireo Vireo griseus
Roodoogvireo Vireo olivaceus