Ixoreus

triviale naam Letenschappelijke benaming
Varied Thrush Ixoreus naevius

1 According to Hartmann (2000a, 2000b and 2016)