Ardenna

triviale naam Letenschappelijke benaming
Dunbekpijlstormvogel Ardenna tenuirostris