Spinus

triviale naam Letenschappelijke benaming
Dikbeksijs Spinus crassirostris
Haïtisijs Spinus dominicensis
Kapsijs Spinus magellanicus
Zwartkopsijs Spinus notata
Witbandsijs Spinus psaltria
Sijs Spinus spinus
Geelwangsijs Spinus yarrellii

vergelijk van vleugel- en staartopbouw