Chloris

triviale naam Letenschappelijke benaming
Groenling Chloris chloris
Vietnamese Groenling Chloris monguilloti
Chinese Groenling Chloris sinica

vergelijk van vleugel- en staartopbouw