Francolinus

triviale naam Letenschappelijke benaming
Barbarijse Frankolijn Francolinus bicalcaratus
Zwarte Frankolijn Francolinus francolinus
Grijze Frankolijn Francolinus pondicerianus