Mergus

triviale naam Letenschappelijke benaming
Grote Zaagbek Mergus merganser
Middelste Zaagbek Mergus serrator

vergelijk van vleugel- en staartopbouw