Aythya

triviale naam Letenschappelijke benaming
Tafeleend Aythya ferina
Kuifeend Aythya fuligula
Topper Aythya marila

vergelijk van vleugel- en staartopbouw