Phalacrocorax

triviale naam Letenschappelijke benaming
Geoorde Aalscholver Phalacrocorax auritus
Kaapse Aalscholver Phalacrocorax capensis
Grote Aalscholver Phalacrocorax carbo

vergelijk van vleugel- en staartopbouw