Tadorna

triviale naam Letenschappelijke benaming
Kaapse Casarca Tadorna cana
Casarca Tadorna ferruginea
Bergeend Tadorna tadorna

vergelijk van vleugel- en staartopbouw