Calonectris

triviale naam Letenschappelijke benaming
Kuhl-stormvogel Calonectris diomedea
Gestreepte Pijlstormvogel Calonectris leucomelas