Pterocles

triviale naam Letenschappelijke benaming
Witbuikzandhoen Pterocles alchata
Roodbuikzandhoen Pterocles exustus
Vierbandzandhoen Pterocles quadricinctus