Cichladusa

triviale naam Letenschappelijke benaming
Spotted Palm Thrush Cichladusa guttata

vergelijk van vleugel- en staartopbouw1

1 According to Hartmann (2000a, 2000b and 2016)