Cichladusa

triviale naam Letenschappelijke benaming
Gevlekte Palmlijster Cichladusa guttata

vergelijk van vleugel- en staartopbouw