Tetrao

triviale naam Letenschappelijke benaming
Western Capercaillie Tetrao urogallus
Black-billed Capercaillie Tetrao parvirostris

vergelijk van vleugel- en staartopbouw1

1 According to Hartmann (2000a, 2000b and 2016)