Furnarius

triviale naam Letenschappelijke benaming
Bleekpootovenvogel Furnarius leucopus
Rosse Ovenvogel Furnarius rufus