Limosa

triviale naam Letenschappelijke benaming
Rosse Grutto Limosa lapponica
Grutto Limosa limosa

vergelijk van vleugel- en staartopbouw