Netta

triviale naam Letenschappelijke benaming
Krooneend Netta rufina