Netta

triviale naam Letenschappelijke benaming
Peposaka-eend Netta peposaca
Krooneend Netta rufina