Batis

triviale naam Letenschappelijke benaming
Bruinflankvliegenvanger Batis capensis
Savanne-vliegenvanger Batis minor