Tragopan

triviale naam Letenschappelijke benaming
Satyr Tragopan Tragopan satyra
Temminck's Tragopan Tragopan temminckii