Galerida

triviale naam Letenschappelijke benaming
Kuifleeuwerik Galerida cristata
Theklaleeuwerik Galerida theklae

vergelijk van vleugel- en staartopbouw