Rissa

triviale naam Letenschappelijke benaming
Drieteenmeeuw Rissa tridactyla

vergelijk van vleugel- en staartopbouw