Circus

triviale naam Letenschappelijke benaming
Afrikaanse Bruine Kiekendief Circus aeruginosus
Pacifische Bruine Kiekendief Circus approximans
Blauwe Kiekendief Circus cyaneus
Grauwe Kiekendief Circus pygargus

vergelijk van vleugel- en staartopbouw