Ardea

triviale naam Letenschappelijke benaming
Grote Zilverreiger Ardea alba
Blauwe Reiger Ardea cinerea
Reuzenreiger Ardea goliath
Purperreiger Ardea purpurea

vergelijk van vleugel- en staartopbouw