Cacatua

triviale naam Letenschappelijke benaming
Grote Geelkuifkaketoe Cacatua galerita
Incakaketoe Cacatua leadbeateri
Molukkenkaketoe Cacatua moluccensis
Kleine Geelkuifkaketoe Cacatua sulphurea