Alauda

triviale naam Letenschappelijke benaming
Veldleeuwerik Alauda arvensis
Kleine Veldleeuwerik Alauda gulgula

vergelijk van vleugel- en staartopbouw